Som medlem i FDS Victoria får du vår medlemstidning Vi Väva Vidare (Kallas Vävan).

Tidningen utkommer med några nummer per år. För 2019 kommer det två nummer. Utkommer i mars och september.

Tidningen finnas som bläddringsbar under "Tidning-Bläddringsbar tidning".

De medlemmar som anmält, kommer att få tidningen hemsänd per post.

Tidningen finns även på hemsidan Folkdansringen Göteborg goteborg.folkdansringen.se. Passa på och läs även annan trevlig information.