Folkdanssällskapet Victoria är en av föreningarna i Folkdansringen Göteborg. Folkdansringen Göteborg ingår som en del av riksorganisationen som Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. År 2004 bytte organisationen namn till Folkdansringen. Distriktet har idag 12 föreningar varav Folkdanssällskapet Victoria är en av dessa.

Här följer en förteckning på folkdansringen Göteborgs föreningar med namn, tillkomstår, träningslokal samt träningsdag.

 

Förening År Träningslokal Veckodag
Allmogegillet 1915 Gräfsnäsgården  Måndag
Göteborgs National Dans Sällskap 1915 Gräfsnäsgården  Torsdag
Folkdanssällskapet National 1916 Gräfsnäsgården  Fredag
Folkdanssällskapet Victoria 1917 Gräfsnäsgården  Onsdag
Folkdanslaget Västanvind 1933 Gräfsnäsgården  Tisdag
Heimdals Bygdegille 1953 Nordengården  Fredag
Letsegårdens Hembygdsgille 1958 Kyrkbyskolan  Fredag
Folkdanslaget Kongahälla 1964 Kvarnkullen Kungälv  Måndag
Folkdanslaget Näverluren 1965 Allégården  Torsdag
Skallsjö Folkdanslag 1966 Floda lada  Onsdag
Skjortor och Särkar Polskesnurren 2007 Gräfsnäsgården  Onsdag
Polskedansarna 1978 Gräfsnäsgårdens annex

 Onsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Länk till Folkdansringen Göteborg