Föreningen bildades år 1917 ur en nykterhetsloge

Vi dansar och musicerar på onsdagar mellan kl. 19.15-21.30 i Gräfsnäsgården i Slottsskogen Göteborg.

Vi håller även på med dräktsömnad, på tisdagar varannan vecka.

Du är hjärtligt välkommen att prova på våra verksamheter. Har Du frågor, tag kontakt med vår ordförande Karina Skoglund på telefon 070 456 86 55. Fler kontaktuppgifter finns under fliken Kontakta oss

Du hittar oss i Slottsskogen med hjälp av denna karta

 

Har du någon fråga om vår verksamhet? Fråga oss gärna!

  När det gäller frågor om föreningen kontakta :

Bengt Johansson 073 248 03 48

Maud Hamberg 070 462 09 79 

 Vill du boka uppvisning kontakta:

Karina Skoglund 070 456 86 55

 

Låna kvinnlig folkdräkt kontakta:

Katarina Cullberg Valentin telefon 031 44 88 85 

Låna manlig folkdräkt kontakta:

För information Ulla Centergran 031-52 51 71 alt 070 334 47 74

Eller ett mail

 

1000 tecken kvar

 

 

Folkdanssällskapet Victoria är en av föreningarna i Folkdansringen Göteborg. Folkdansringen Göteborg ingår som en del av riksorganisationen som Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. År 2004 bytte organisationen namn till Folkdansringen. Distriktet har idag 12 föreningar varav Folkdanssällskapet Victoria är en av dessa.

Läs mer: Folkdansringen Göteborg

Sedan tidigare fanns  nykterhetslogen Victoria. År 1917 var det några medlemmar ur logen, som ville bilda ett folkdanslag. Vid möte 24 april 1917 bildades Folkdanssällskapet Victoria. I stadgarna som antogs inskrevs föreningens ändamål "Sällskapet tog till sin uppgift att till de i föreningen anslutna medlemmarne, inlära de gamla allmogedanserna för att sedermera genom uppvisningar bringa allmänheten kännedom om dessa”.

t.v. Verner Holm  t.h. Märta, Johan GullDet var Märta Gull, sedan tidigare en flitig dansare, och Verner Holm, som en tid varit ifrån dansen men nu återkommit som en aktiv dansare, och med ett 10-tal medlemmar från logen bildade stommen i laget.  Den första övningslokalen var en gul paviljongen i Landalakolonien. Till belysning från fotogenlampor och med värme från fotogenkamin hålls kylan på utsidan. För övrigt hade lokalen inga fönster. Vid högtidliga tillfällen och vid fester tände man upp med extraljus från karbidlyktor. Efter en kort tid i paviljongen flyttade man via en lokal på hotell Garni som låg bid Skeppsbroplatsen till Godtemplarlokalen på Gårda. Har fanns sedan tidigare Göteborgs folkdansare av äldre några äldre folkdanslag. 

 
Lagets första uppvisning i Lilla Edet

Lagets första uppvisning var i Lilla Edet redan 1917. Uppvisningen blev inte någon framgång. Endast 2 personer såg uppvisningen. Man nedslogs inte utan fortsatte med uppvisningar både i sol och månsken eller i duggregn och strilande regn.

De kommande åren

Under åren 1920 till 1930 gjordes ett flertal uppvisningar i Göteborg på olika platser som i Kungsladugård, Majorna, Ullevi, Kikås, Lillhagen. Laget var med på Liseberg under invigningsåret 1923. Man gjorde även resor utanför Göteborg som till Anneberg, Hälsö och Sjövik. Under 1930-talet deltog laget i ett flertal stora arrangemang med stämmor i Linköping (1935), Örebro (1937) och Linköping (1939) samt nordisk stämma i Aalborg (1937). 1935 startades för första gången ett barnlag i föreningen. Barnverksamheten har dock inte pågått hela tiden. Lagets 20-årsjubileum firades med stor fest och jubileumsuppvisning på Konserthuset 1937.

1940-talet präglades av kriget och först i slutet på årtiondet blev det fler aktiviteter. Föreningen tillsammans med övriga folkdansföreningar i Göteborg ingår i Göteborgs Distrikt som bildades 1920. 1949 hade laget sitt första utbyte med utländskt lag. Ett lag från Estland gästade och det firades med fest i Pixbo. Under 1950-talet tränades det flitigt, först i en lokal på Husargatan och sedan i en lokal på Sveagatan. Bland stämmor kan nämnas den i Göteborg 1952, i Uppsala 1954. 1955 reste delar av laget till Sydafrika. 1962 startade en tradition som kom att fortsätta i många år, midsommaruppvisningen på Hotell Viktor Rydberg. Under 1950-talet fram till sekelskiftet hade föreningen en omfattande uppvisningsverksamhet med midsommaruppvisningar på äldreboenden och på Lilla Brattön, SKF:s semesterö. Andra återkommande inslag har varit uppvisningar i samband med distriktsarrangemang. De sista åren hade föreningen återkommande uppvisningar för internationella sällskap.

 

Efter mycket arbete av medlemmarna i Folkdansringen i Göteborg stod vår egen föreningsgård, Gräfsnäsgården, klar för inflyttning hösten 1967

     
     Gräfsnäsgården

 1968 återupptog föreningen sin barn- och ungdomsverksamhet som legat nere ett antal år. In på 1980- och 1990-talet var denna verksamhet mycket omfattande med många grupper. Man hade stort utbyte med lag från andra nordiska länder. Med 2000-talet minskade tyvärr antalet barn- och ungdomsmedlemmar och verksamheten måste åter läggas ned.

Under 1950-,60-, 70- och 80-talet deltog föreningen i ett antal stora festivaler i europa. En del av lag kom på återbesök.
nnan verksamhet 

Annan verksamhet                                               

För oss är det inte bara dans som gäller. Föreningen har genom åren och håller fortfarande på att ordna med kurser, framförallt i dräktskick och dräktsömnad


För den slöjdintresserade finns kurser i olika former av hantverk. Kurserna ordnas tillsammans med distriktets kursverksamhet. 

Föreningen har även dräkter till uthyrning (se under dräkter)

För att få omväxling från dans finns en friluftskommitté som ordnar olika aktiviteter som promenader, utfärder eller studiebesök.

År 2017 var det 100 år sedan föreningen startade och detta firades med olika aktiviteter.