Här hittar du dokument för olika områden såsom protokoll, stadgar, mm. Saknar du något som du skulle vilja kunna komma åt här så kontakta styrelsen med dina önskemål.

Att vara medlem kostar 350 kr (Victoria, Riks och Distriktet). Är du medlem i någon annan förening så reduceras avgiften. Medlemsavgiften för enbart Folkdansringen Göteborg är 125 kr. I medlemskapet ingår en försäkring, samt tidningarna Hembygden och Vävan.

Hembygden ges ut av riksorganisationen och Vävan av Distriktet.

Försäkringen är en person/rese/egendom och olycksfallsförsäkring. Försäkringstagare är medlemmar samt deltagare  i verksamhet anordnad av Svenska Folkdansringen och dess föreningar.

Olycksfallsförsäkring
Samtliga medlemmar, oavsett ålder, som deltar i verksamhet arrangerad av Folkdansringen (riks, distrikt, förening). Under utförande samt resa till och från.
 Tjänstereseförsäkring
För anställda inom Folkdansringen (riks, distrikt, förening), och förtroendevalda som representerar Folkdansringen vid angivna uppdrag, vilka betalas av Folkdansringen.
 Egendomsförsäkring
Vid stöld, i av Folkdansringen (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal
För närvarande: Folkdräkter (15.000 kr), musikinstrument 5 prisbasbelopp
 Extra kostnadsförsäkring
För extra kostnader om skada i av Folkdansringen (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal, gör att denna lokal ej går att använda, utan man måste hyra något annat under max ett år.
 Rättsskyddsförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring samt krisförsäkring ingår också.

Hela försäkringsbrevet finns här:  Försäkringsbrev Svenska Folkdansringen.pdf