Folkdansringen Göteborg äger dessutom en välsorterad dräktbutik, där det finns möjlighet att köpa material till dräkter, och där det finns kunnig hjälp att få för den som har frågor om dräkter och dräktbruk.

Vill du sy en ny dräkt?
För frågor om dräkter kontakta våra dräktråd Ulla Centergran tel 031-525171 alt 070-334 47 74.

Materiel till din dräkt köper du i distriktets dräktbutik, öppet tisdagar mellan kl. 14-19.
Telefon: dräktbutiken 0708-31 17 91 .

 Dräkt 3

Vanligtvis bär vi dräkt när vi dansar uppvisningar. Många medlemmar har egna dräkter men för dem som inte har finns dräkter för utlåning.

Föreningen förfogar över ett antal mans- och kvinnodräkter från olika delar av Sverige.

 

De är olika i storlekar och från olika delar av landet. Vi har möjlighet att låna dräkt om någon vill bära dräkt vid bröllop, skolavslutning eller annat festligt tillfälle.

Har du frågor kring våra dräkter eller vill låna, så tag kontakt med någon av våra dräktförvaltare.

Kvinnodräkter: Katharina Cullberg Valentin telefon 031 448885 .
Mansdräkter: För information kontakta Ulla Centergran Tel. 031-52 51 71 alt 070-334 47 74.

Vill du vårda din dräkt eller sy en ny?
Varannan tisdag kll.19 (udda veckor) har vi syträffar i Gräfsnäsgården, Slottsskogen.
Vill du vara med? Tag då kontakt med Katharina Cullberg Valentin.

 

Folkdansringen förknippas ofta med färgglada dräkter. Detta är vi förstås stolta över. Folkligt dräktskick är ett verksamhetsområde som många av Folkdansringens medlemmar är sysselsatta med. Många av medlemmarna har en egen dräkt, som används vid uppvisningar eller högtidliga tillfällen.

Våra dräkter speglar hur bondebefolkningen var klädd för 150 – 200 år sedan. Genom att lära ut folkdräktens historia, dess sociala funktion och hur den burits vid olika tillfällen i gången tids historia, vill vi skapa en förståelse för folkdräkten som sådan, men också visa att dräkten har betytt mycket för en bygds sammanhållning och sockengemenskap. Kläder, som markerar social tillhörighet är alltså inget nytt fenomen. En fortlöpande forskning pågår för att dokumentera det folkliga dräktskicket i olika delar av vårt land. 

Det finns en mängd dräkter från olika platser i Sverige. Dräkterna representerar en bygd, ett härad, en socken eller en del av ett landskap. En dräkt är ingen uniform. För de flesta dräkter finns större eller mindre möjlighet till variation – kunskapen om detta ökar också hela tiden.

Har man dansat eller spelat ett tag, blir man ofta även intresserad av att skaffa en egen dräkt. Vanligen går man då till sina rötter för att komma fram till vilken dräkt man vill bära. Man går sedan på kurs och syr själv eller anlitar man någon som syr åt sig. Det går även att köpa begagnade dräkter till varierande priser.

Men..  det är inget krav att ha en egen dräkt för att få vara med i Folkdansringen.

Inom Folkdansringen Göteborg finns stor kunskap om hur man kan återskapa gamla originalkläder och sy nya dräkter idag. Kunskapen ökar ständigt om dräkter och om hur det gamla folkliga dräktskicket såg ut. Utbildningar inom dräktområdet samt samarbete med muséer, forskare, dräktintresserade i hela Sverige och i andra länder skapar fördjupat kunnande.

I Folkdansringen finns även kunskap om herrskapets kläder på 1700 och 1800-talen, liksom om hur folk var klädda under slutet av 1800-talet och vid sekelskiftet 1900.

 Dräkt 3

Vill du få kunskap om dräkter, dräktbruk och hur man kan lära sig att sy en egen!

Folkdansringen Göteborg anordnar kurser och seminarier om olika aspekter av dräkt och dräktbruk regelbundet. 

Varje termin finns en studiecirkel där man kan sy sin egen dräkt under sakkunnig ledning. 

 

.