Som medlem i FDS Victoria får du vår medlemstidning Vi Väva Vidare (Kallas Vävan).

Tidningen utkommer med några nummer per år. För 2018 kommer det två nummer. Utkommer i mars och september.

Tidningen finnas som bläddringsbar under "Tidning-Bläddringsbar tidning".

De medlemmar som anmält, kommer att få tidningen hemsänd per post.

Länk till tidningen i pdf-format: Vävan 1 - 2018.pdf

För medlemmar finnas tidningen även under dokument.

Som medlem: logga in dig. Under medlem tag dokument. Tidningen finns under "Vävan".

OBS!! för sidnumreringen