Som medlem i FDS Victoria får du vår medlemstidning Vi Väva Vidare (Kallas Vävan).

Tidningen utkommer med några nummer per år. För 2018 kommer det två nummer. Utkommer i mars och september.

Tidningen finnas som bläddringsbar under "Tidning-Bläddringsbar tidning".

De medlemmar som anmält, kommer att få tidningen hemsänd per post.

Tidningen finns även på hemsidan Folkdansringen Göteborg goteborg.folkdansringen.se. Passa på och läs även annan trevlig information. 

Länk till tidningen i pdf-format: Vävan 2 - 2018.pdf

För medlemmar finnas tidningen även under dokument.

Som medlem: logga in dig. Under medlem tag dokument. Tidningen finns under "Vävan".

OBS!! för sidnumreringen