Som medlem i FDS Victoria får du vår medlemstidning Vi Väva Vidare (Kallas Vävan).

Tidningen utkommer med några nummer per år. För 2018 kommer det två nummer. Utkommer i mars och september.

Tidningen kommer att finnas bläddringsbar under "Tidning-Bläddringsbar tidning" för alla.

De medlemmar som anmält kommer att få tidningen hemsänd per post.

För övriga medlemmar kommer tidningen att finnas på hemsidan. Finns under dokument som en pdf fil.

Som medlem: logga in dig. Under medlem tag dokument. Tidningen finns under "Vävan"

Vävan 1 - 2018.pdf