Som medlem i FDS Victoria får du vår medlemstidning Vi Väva Vidare (Kallas Vävan).

Tidningen utkommer med några nummer per år. För 2017 kommer det två nummer.

Tidningen utdelas på träningskvällar alt sänds per post till din adress

Möjlighet finns att se tidningen på nätet.

Som medlem: logga in dig. Under medlem tag dokument. Tidningen finns under "Vävan"

Gå in på länken bläddringsbar tidning (Fungerar inte nu)