För att du snabbt skall känna Dig hemma i vår förening samt få en uppfattning om vår organisation inom Folkdansringen, skall vi på de närmaste sidorna ge dig den information du kan behöva.

Historik om föreningen

Sedan tidigare fanns  Logen Victoria. År 1917 var det några medlemmar ur logen, bland andra Verner Holm och Märta Gull, som ville bilda ett folkdanslag. Vid möte 24 april 1917 bildades Folkdanssällskapet Victoria. I stadgarna som antogs inskrevs föreningens ändamål "Sällskapet tog till sin uppgift att till de i föreningen anslutna medlemmarne, inlära de gamla allmogedanserna för att sedermera genom uppvisningar bringa allmänheten kännedom om dessa”.

t.v. Verner Holm  t.h. Märta, Johan GullDet var Märta Gull, sedan tidigare en flitig dansare, och Verner Holm, som en tid varit ifrån dansen men nu  återkommit som en aktiv dansare, som tillsammans med ett 10-tal med lemmar från logen som bildade stommen i laget.  Den första övningslokalen var den gula paviljongen i Landalakolonien. Till belysning från fotogen belysning från fotogen lampor och med värme från fotogenkamin hålls kylan på utsidan. Förövrigt hade lokalen inga fönster. Vid högtidliga tillfällen och vid fester tände man upp med extraljus från karbidlyktor. Efter en kort tid i paviljongen flyttade man via en lokal på hotell Garni till Godtemplarlokalen på Gårda. Har fanns sedan tidigare Göteborgs folkdansare av äldre årgång.

 
Lagets första uppvisning i Lilla Edet

Lagets första uppvisning var på resa till Lilla Edet redan 1917. Uppvisningen blev inte någon fram-gång. Endast 2 personer såg uppvisningen. Man nedslogs inte utan fortsatte med uppvisningar både i sol och månsken eller i regn och strilande regn. På Ullevi, vid isfest, på is.

Under åren 1920 till 1930 gjordes ett flertal uppvisningar i Göteborg som Kungsladugård, Majorna, Ullevi, Kikås, Lillhagen. Laget var med på Liseberg under invigningsåret 1923. Man gjorde även resor utanför Göteborg som till Anneberg, Hälsö och Sjövik. Under 1930-talet deltog laget i ett flertal stora arrangemang med stämmor i Linköping (1935), Örebro (1937) och Linköping (1939) samt nordisk stämma i Aalborg (1937). 1935 startades för första gången ett barnlag i föreningen. Barnverksamheten har dock inte pågått hela tiden. Lagets 20-årsjubileum firades med stor fest och jubileumsuppvisning på Konserthuset 1937.

1940-talet präglades av kriget och först i slutet på årtiondet blev det fler aktiviteter. Göteborgs Distrikt som bildades 1920 firade 25 år den 11 november 1945.1949 hade laget sitt första utbyte med utländskt lag. Ett lag från Estland gästade och det firades med fest i Pixbo.Under 1950-talet tränades det flitigt i lokalen på Sveagatan för fina program på stämmor mm. Bland stämmor kan nämnas den i Göteborg 1952, i Uppsala 1954.1955 reste delar av laget till Sydafrika.1962 startade en tradition som kom att fortsätta i många år, midsommaruppvisningen på Hotell Viktor Rydberg.

Efter mycket arbete av medlemmarna i Folkdansringen i Göteborg stod vår egen föreningsgård, Gräfsnäsgården, klar för inflyttning hösten 1967.

Gräfsnäsgården

 

1968 återupptog föreningen sin barn- och ungdomsverksamhet som legat nere ett anta år. In på 1980- och 1990-talet var denna verksamhet mycket omfattande med många grupper. Man hade stort utbyte med lag från andra nordiska länder. Med 2000-talet minskade tyvärr antalet barn- och ungdomsmedlemmar och verksamheten måste åter läggas ned.

Under åren deltog föreningen i ett antal stora festivaler i utlandet.                                                
1969 festivalen i Bitburg i Tyskland
1970 festivalen i Rothernburg i Tyskland
festivalen i Jaka i Spanien
1983 Till Folkmusikfestivalen i Kaustinen i Finland åkte en full buss
1992 festival i Edinburgh                                                                                                                                     

 

För oss är det inte bara dans som gäller. Föreningen har genom åren och håller fortfarande på att ordna med kurser, framförallt i dräktskick och dräktsömnad
Dräkter finns till uthyrning

För den slöjdintresserade finns kurser i olika former av hantverk. Kurserna ordnas tillsammans med distriktets kursverksamhet. 

För att få omväxling från dans finns en friluftskommitté som ordnar olika aktiviteter som promenader, utfärder eller studiebesök.

År 2017 är det 100 år sedan föreningen startade och detta skall firas med olika aktiviteter.