För att du snabbt skall känna Dig hemma i vår förening samt få en uppfattning om vår organisation inom Folkdansringen, skall vi på de närmaste sidorna ge dig den information du kan behöva.

Läs mer: Historik