Här hittar du dokument för olika områden såsom protokoll, stadgar, mm. Saknar du något som du skulle vilja kunna komma åt här så kontakta styrelsen med dina önskemål.

Att vara medlem kostar 350 kr (Victoria, Riks och Distriktet). Är du medlem i någon annan förening så reduceras avgiften. Medlemsavgiften för enbart Folkdansringen Göteborg är 125 kr. I medlemskapet ingår en försäkring, samt tidningarna Hembygden och Vävan.

Hembygden ges ut av riksorganisationen och Vävan av Distriktet.

Försäkringen är en person/rese/egendom och olycksfallsförsäkring. Försäkringstagare är medlemmar samt deltagare  i verksamhet anordnad av Svenska Folkdansringen och dess föreningar.

Försäkringsbrev Försäkringsbrev Svenska Folkdansringen.pdf