Här finns uppgifter om dräkter och dräktuthyrning

Vanligtvis bär vi dräkt när vi dansar på uppvisningar. Många medlemmar har egna dräkter men det finns dräkter för utlåning vid uppvisningar.

Föreningen Victoria förfogar över ett antal mans- och kvinnodräkter från olika delar av Sverige.

Vi har även dräkter för uthyrning.

Läs mer: Bygdedräkter